ONLİNE – UZAKTAN DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

A-TARAFLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafları Görüntülü Danışmanlık Hizmeti almak isteyen gerçek kişi (Hasta) ile hizmeti sunan Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş’dir. Hekim yahut Diyetisyen Psikolog gibi uzmanlar Danışman olarak anılacaktır.

 

B- KONUSU

Hasta’nın sesli ve görüntülü danışmanlık hizmeti alması ile Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş’nin işbu hizmet/hizmetleri Hastaya sağlamasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri işbu Sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

C-SÜRESİ

Randevu oluşturularak görüntülü danışmanlık hizmet bedelinin ödenmesi sonrası Danışman ile görüşme için randevu verilmesiyle başlar ve randevunun gerçekleşmesi – hizmetin verilmesi ile sona erer.

D- BEDELİ

İşbu Sözleşme kapsamında. Danışman görüşme hizmeti, danışmanlık istediğiniz konuya uygun herhangi bir branş hakkında sistemde mevcut danışman hekim / diyetisyen / benzeri danışmanlardan sesli ve görüntülü danışmanlık hizmeti alınmasını ifade eden ücretli bir hizmettir. Bu hizmet aksi danışman tarafından belirtilmediği müddetçe ücretsiz kontrol randevusu içermemektedir. Hasta işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden ücretli görüntülü danışmanlık hizmeti bedelini randevu planlama esnasında Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş’nin sisteminde yer alan ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. Hizmet bedelinin ödenmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi halinde Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş’nin tarafından hizmet verme yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

E-KAPSAMI

Görüntülü danışmanlık hizmeti gözleme dayalı değerlendirmeyi kapsayacaktır. Bu hizmet önbilgi amacı taşımaktadır. Muayene süreci olarak kabul edilemez. Görüntülü danışmanlık hizmeti acil durumlar için hizmet sunumu sağlamaz. Acil durumlarda öncelikle 112 ile acil sağlık hizmetlerine veya en yakın hastaneye başvurmanız gerekmektedir. Danışman hizmetlerin olası kötüye kullanılması riski halinde veya Hastaya uygun olmadığını tespit halinde hizmeti herhangi bir aşamada ret hakkına sahiptir.

F- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Danışman görüntülü danışmanlık hizmetinde randevu aşamasında hizmet bedeli Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş ödeme sayfasında yönlendirilerek online ödeme şeklinde alınacaktır

 

Randevu saatinde görüşme başlatılmak üzere sizinle iletişime geçilecektir. Randevu görüntülü ve sesli olarak sağlanacaktır. Görüşme süresü …………….dk’dır. Görüşme süresi hekimin uygun görmesi halinde uzatılıp kısaltılabilir.

Danışman’ın Hasta ‘ya ait belgeleri inceledikten sonra ya da herhangi bir nedenle herhangi bir aşamada görüntülü danışmanlık hizmetini uygun bulmayarak ret hakkı saklıdır. Burada nihai karar danışmana aittir. Bu halde Hasta’ya ücret iadesi yapılacaktır.

 

Hasta randevu alımı sürecinde Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş ile paylaşmış olduğu kimlik, telefon, e-posta, adres dahil iletişim ve irtibat bilgilerinin doğru, geçerli ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu bilgilerin eksik ya da yanlış verilmesinden kaynaklı hizmet aksaklığı dahil hiçbir ihtilaftan Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş sorumlu tutulamaz.

Hasta mahremiyeti ve gizlilik ilkeleri gereği görüşme esnasında etrafınızda 3. Kişilerin ya da yakınlarınızın bulunmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Hizmetleri alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak,kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması ve herhangi başka bir yasal sebepten bu Sözleşme’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi bir duruma sahip olmamak gerekmektedir. 18 yaş altındaki Hastalar veli ya da vasileri aracılığı ile onların irtibat bilgileri ve onların katılımı ile işbu Sözleşme konusu hizmetleri alabilirler.

Görüşme esnasında Hasta tarafından Danışman’a karşı etik kurallara aykırı ve uygunsuz davranışta bulunulduğu taktirde Danışman tarafından görüşmeye derhal son verilir ve Hasta tarafından ödenen ücret iade edilmez.

Görüşme esnasında teknolojik nedenler ile kesinti, teknik aksaklıklar ve mücbir nedenler ile sorunlar oluşabilir. Bu durumlarda ve/veya görüntülü görüşme bağlantısının yeterli ve efektif olmadığı durumlarda görüşme yapılan Danışman tarafından görüşme durdurulabilir ve kalan süre üzerinden yeni görüşme planlaması yapılır. İlgili hallerde Hasta’a yeni randevu saati Danışman uygunluğu dikkate alınarak verilecektir. Hasta açısından görüşme esnasında herhangi bir haklı nedenle görüşmeyi sonlandırma ihtiyacı ya da durdurma ihtiyacı doğması halinde bu durumu Danışman ile durumun paylaşılması gerekir. Görüşmeyi durdurmanın haklı bir nedeni olduğu ve somut belge ile ispatlandığı hallerde bu şekilde sonlandırılan veya durdurulan görüşmeler için ilgili Danışman’ın müsaitlik durumuna göre yeni bir tarih planlanabilir.

Görüşme notları ve tıbbi kayıtlar dahil danışmanlık hizmetiniz kapsamında edinilen ya da üretilen belgeler, notlar ve tüm veriler Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş tarafından gerekli süreler kapsamında Hasta dosyasında saklanır.

Hasta, görüşmelerin sesli ve/veya görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.

İşbu Sözleşme kapsamında yapılan online ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

G- YETKİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve uyuşmazlığa bakmak konusunda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  ana madde ve bentlerinden ibaret bu Sözleşme Taraflarca okunarak Hasta tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.