ONLİNE – UZAKTAN DANIŞMANLIK HİZMETİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

 

Değerli Danışanımız;

Veri Sorumlusu sıfatıyla Elit İstanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş olarak sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi sebebi ile zorunlu olması sebebiyle sağlık verileriniz ile bazı kişisel verilerinizi yalnızca gerekli ölçüde işliyor, kaydediyor, saklıyor ve aktarıyoruz.

 

Kişisel nitelikteki veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme ve benzeri taleplerinizi ………. Adresine mail göndererek, Basınköy Mah.Yan Sk. No:1 Florya /İstanbul adresine elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek iletebilirsiniz.

Bu bağlamda aşağıda belirtilen hususlarda, yine aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

Tarafınıza sunulacak olan görüntülü danışmanlık hizmetini teknik altyapıya sahip mobil uygulamaları bulunan platform hizmeti sunan firmalardan alıyoruz. Bu kapsamda sözleşmenin ifası için sözleşme ifası esnasında iş birliği yaptığımız yurtiçi / yurtdışında faaliyet gösteren iş birliği yaptığımız firmalara kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, sağlık verileriniz ve bununla bağlantılı verileriniz, görsel ve işitsel verilerinizden oluşan kişisel verileriniz aktarılabilir/paylaşılabilir ve bu kişisel verileriniz bu firmalar tarafından işlenebilir. Bu nedenle açık rızanızı talep ediyoruz.

İşbu sözleşme ile açık rızanız talep edilen konularda rıza talebimizi ret hakkına sahipsiniz. Bu durumda tarafınıza görüntülü danışmanlık hizmet sunumu gerçekleştirilmekle birlikte sağlık kuruluşlarımıza bizzat başvurarak yerinde sağlık hizmetleri alabilirsiniz.

 

Değerli hastamız, işbu sözleşme ile verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman yukarıda belirtilen adımları izleyerek her zaman geri çekebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlar ile işlenen kimlik verilerim, iletişim verilerim, sağlık verilerim ve bununla bağlantılı diğer verilerim, görsel ve işitsel verilerimden oluşan kişisel verilerimin ilgili süreç ve sözleşmesel ilişki kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, iş birliği yapılan yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile paylaşılmasını / aktarılmasını, işlenmesini ve gereken süre zarfında saklanmasını kabul eder ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.